Geschiedenis

Op 20 maart 1823 werd in de zitting van het Schepencollege van Herentals het brandreglement van onze stad goedgekeurd. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken had op 29 november 1821 aan al de gemeenten van het land een algemeen reglement medegedeeld. Dit reglement bestond uit vijf hoofdrubrieken, afdelingen genoemd. Hierin kwamen aan bod: de brandpreventie, de middelen om de brand te bestrijden, en de organisatie van een brandweerdienst met medewerkers en verantwoordelijken.

Het reglement van Herentals was op zijn beurt gesplitst in vier hoofdrubrieken met in totaal 21 artikelen: een bewijs dat het hier om een grote ommekeer ging in het voorkomen en bestrijden van brand in onze kleine stad. Door het toevoegen van een aantal voorschriften naar de plaatselijke noodwendigheden kreeg het algemeen reglement in Herentals een bijzondere aanpassing.

Er werden dan ook een brandmeester en vier onderbrandmeesters aangesteld, die de eerste leiders werden van een brandweerorganisatie die later zou uitgroeien tot een echt pompierskorps.