2 december 2023: Sint-Barbaraviering

Op de eerste zaterdag van december viert de brandweer traditiegetrouw haar patroonheilige Sint-Barbara.
Het korps trekt daarvoor onder muzikale begeleiding naar het Begijnhof waar tijdens een misviering overleden collega’s herdacht worden.
Daarna blikken we tijdens een receptie in de Lakenhal terug op het afgelopen jaar en worden de behaalde eretekens uitgedeeld.
Je kan het korps dan door de stad zien marcheren onder muzikale begeleiding van de fanfare.

Heilige Barbara werd vermoedelijk geboren in de derde eeuw na Christus te Nicomedia. Haar vader was een welstellende provinciegouverneur aldaar.

Barbara was een wondermooi meisje, waardoor haar vader vreesde voor te veel en verkeerde huwelijkskandidaten. Daarom sloot hij op in een special voor haar gebouwd torengebouw met slechts twee kleine venstertjes, ver verwijderd van de rest van de wereld.

In die toren kreeg Barbara een verschijning van de Heer, waardoor zij zich liet onderrichten in het christelijk geloof door een priester.

Gezien haar vader een christenhater was, moest de priester zich vermommen als dokter. Tijdens de afwezigheid van haar vader, liet Barbara zich dopen en liet, ten teken van haar geloof, een derde venstertje uithouwen in haar toren, als teken van de Heilige Drievuldigheid.

Bij de thuiskomst van haar vader, vond deze het tijd om zijn dochter uit te huwelijken. Barbara wees dit af en vertelde haar vader dat ze christen geworden was. De vader werd furieus en dreigde met zijn zwaard. Barbara kon ontsnappen doorheen een wonderlijke opening in de rotsen. Een herder verklikte haar echter, en Barbara werd voor de stadsmagistraat gesleept, voor wie zij een offer moest brengen aan de heidense goden. Barbara weigerde dit.

De rechter let haar vervolgens pijnigen met ossepezen en fijne stokken terwijl ze vastgebonden lag. Haar dijen werden opengereten met ijzeren kammen, waarna men tegen deze wonden gloeiende toortsen hield. Tenslotte sneden de beulen met scheermessen haar borsten af en deden haar, zo verminkt, naakt door de stad lopen.

Barbara glimlachte en een hemels licht bedekte haar naaktheid. Dit alles dreef de woede van haar vader ten top. Uitzinnig zwaaide hij met zijn zwaar en onthoofde zijn dochter.

Onmiddellijk werd de man doodgebliksemd. Van zijn lichaam bleef niets over. Uit de wonde van Barbara liep een melkachtige, welriekende vloeistof in plaats van bloed. Deze melk wordt in vele kloosters als relikwie vereerd.

Barbara werd aldus beschermheilige voor alles wat te maken had met vuur, bliksem en buskruit, zodat iedereen die daar mee te maken had haar aanriep.

Op deze manier werd Heilige Barbara de patrones van de schutters, mijnwerkers, brandweer, kanonniers en bosseniers, alsook beschermelinge tegen bliksem en plotse dood.